Presoja vplivov na okolje

S ciljem transparentnosti projekta objavljamo dokument Poročilo o vplivih na okolje za sosežig v TE Šoštanj (PVO). Vprašanja, povezana z vsebino dokumenta, lahko zastavite tukaj.

Potek sosežiga v TEŠ (animacija)

Shema obdelave odpadkov

Časovnica

2019

Izdelana modelna študija možnosti sosežiga SRF

Prva polovica 2020

Pripravljeno poročilo o vplivih na okolje (PVO)

Julij 2020

PVO vložen na Agencijo RS za okolje (ARSO)

Konec leta 2021

Načrtovan poskusni sosežig

Začetek leta 2022

Načrtovana uvedba rednega sosežiga

Ravnanje z odpadki

Odpadki so vir onesnaževanja okolja. Lahko pa so tudi dragocen vir surovin, še zlasti danes, ko številne surovine postajajo redke. Gospodarstvo EU porabi 16 ton materiala na osebo letno, kar je okoli 8,2 milijarde ton porabljenega materiala.