Pogosta vprašanja

VSE O SOSEŽIGU

1. Kaj pomeni kratica SRF?
2. Kakšna je razlika med sežigom in sosežigom?
3. Zakaj TEŠ razmišlja o sosežiganju SRF?
4. Kakšni (konkretno) odpadki se bodo termično obdelovali v TEŠ?
5. V katerem bloku TEŠ bo potekal sosežig?
6. Katera dovoljenja je potrebno pridobiti?
7. Kakšna je predvidena celotna časovnica (ob dodatnem upoštevanju časovnice odločanja na ARSO)?
8. Kakšni bodo vplivi na okolje – parametri (smrad, izpusti v zrak idr.)? Ali je TEŠ (HSE) naročil kakšne dodatne analize?
9. Od katerih predelovalcev odpadkov boste prevzemali SRF?
10. Bo SRF, ki ga boste uporabljali v TEŠ, proizveden izključno iz slovenskih odpadkov?
11. Kako bo potekal transport SRF do TEŠ?
12. Kakšne količine SRF boste letno potrebovali? Kolikšna je slovenska proizvodna kapaciteta SRF?
13. Kakšne tehnične predelave je potrebno izvesti v TEŠ (kotel/ filtri, itd.)? Oz. kakšni so argumenti za to, da tehnične prilagoditve niso potrebne?
14. Koliko bo znašala investicija v tehnično prilagoditev (če bo ta izvedena)?
15. Kakšen bo vpliv sosežiga na poslovanje TEŠ?
16. Zakaj je TEŠ najoptimalnejša izbira za obrat za termično obdelavo odpadkov?
17. Kako bo potekala dobava goriva SRF?
18. So zaradi sosežiga ogrožena delovna mesta v Premogovniku Velenje in/ali v TEŠ?
19. Bodo komunalne položnice slovenskih gospodinjstev zaradi sosežiga v TEŠ nižje?
20. Bodo v TEŠ pristali tudi nevarni odpadki?
21. Kako bo v zalogovniku SRF poskrbljeno za požarno varnost?
22. Kaj bo TEŠ storil s pepelom, ki bo ostal po sosežigu? Je ta nevaren?
23. Je sosežig SRF ob lignitu preizkušena metoda? Kakšna je mednarodna praksa?
24. Kolikšen delež SRF bo primešan lignitu?
25. Kako bo tehnološko potekal proces sosežiga (kje se SRF zmeša z lignitom, v kakšnem razmerju, kako poteka termična obdelava in kako vzdrževanje…)?

Vprašali ste ...

Kakšne so dejanske trenutne temperature izgorevanja v kotlu v TEŠ? Kakšen je temperaturni profil dimnih plinov?
Ali je planiramo, da v prihodnosti TEŠ postane sežigalnica?
Ali sosežig SRF vpliva na življenjsko dobo TEŠ?
Ali se sedaj kaj dodaja sežigu premoga in kakšne so razlike med tem in SRF?
Kakšne bodo razlike med sežigalnico (sosežigalnico) Anhovo in sosežigalnico TEŠ?
Glede na to, da nameravate kuriti slovenske komunalne odpadke, me zanima, kako je tehnološko urejeno, da se iz teh odpadkov izločijo odpadni baterijski vložki?
Ali boste opravljali kemijske analize vhodnega drobirja odpadka podobno, kot to počnete z lignitom (po periodnem sistemu elementov)?
Ali opravljate kemijske analize dimne emisije pred vstopom v čistilni sistem in pri izstopu iz čistilnih sistemov oz. vpihavanju v hladilni stolp?
Kako pogosto opravljate kemijske analize pepela in sadre in kje je le-te moč videti ter na katere elemente?
Koliko odstotkov pepela in sadre prodate na odprtem tržišču gradbenih materialov?
Kako boste in ali boste ostali na sosežigu samo doma pridobljenih materialov za sosežig in kako nameravate omejiti vsak poskus uvoza iz okoliških držav?
Moti me navajanje, da gre pri SRF za nenevarne odpadke, hkrati pa naj bi bil SRF menda tudi iz plastike, nekaj tekstila itd. Sama plastika je ljudem škodljiva, kar se že nekaj časa opozarja. Plastenka ni dobra izbira za vodo oziroma pijače. Tudi hrana pakirana v plastiko je oporečna zdravju. S sosežigom pridemo do škodljivega vpliva na zdravje ljudi in narave. Kako torej lahko plastiko opredelite kot nenevaren odpadek?
V Sloveniji vejajo različne dovoljene mejne vrednosti emisij za sežigalnice ter za sosežig. Bodo torej za TEŠ veljale manj stroge mejne vrednosti, ki veljajo za sosežig?
Kakšen monitoring bi moral TEŠ izvajati v primeru uvedbe sosežiga?
Kakšen bi bil vpliv sosežiga na kvaliteto zraka?
Kakšna bi bila dodatna obremenitev okolja zaradi transporta goriva SRF v TEŠ?
Kdo je pripravil Poročilo o vplivih na okolje?
Kaj bodo od tega imeli občani? S tem ne mislim cest, parkov, vrtcev, ...
Omenili ste, da boste s sosežigom pomagali reševati problem odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov (MKO) v Sloveniji. Kako komentirate dejstvo, da so produkti mehansko biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov iz RCERO Barje (predelana 1/3 slovenskih odpadkov) neprimerni za sosežig v 6. bloku, saj imajo številko odpadka 19 12 12 in ne sodijo pod trdno gorivo iz odpadkov - 19 12 10 ? Obstaja bojazen, da naši odpadki (vsaj MKO) ne zadostijo vašim zahtevanim parametrov goriva za sosežig?
Na kakšen način bo poskrbljeno za odstranjevanje PCDD/F v plinasti in prašni fazi?
Na kakšen način bo potekalo odstranjevanje prašnih delcev? Kakšna je v tej fazi temperatura dimnih plinov, ki vsebujejo tudi prašne delce?
Ali je TEŠ pridobil od ministrstva, pristojnega za energetiko, dopolnjeno energetsko soglasje skladno z Energetskim zakonom za nov (dodaten, delno nadomesten) energent, in kdaj?
Vprašanje je vezano na transport goriva SRF do TEŠ-a, in sicer zakaj se dostava ne vrši preko obstoječega industrijskega tira? Zakaj ste to možnost izključili in izbrali cestni transport glede na naravo goriva SRF (razsuto stanje), ki bi ga lahko bolj trajnostno in ceneje (?) transportirali v zaprtih kontejnerjih za razsute tovore - kot je to že praksa v objektih termične obdelave v sosednji Avstriji.
Če med odgovori niste našli informacije, ki jo iščete, nam lahko vprašanje zastavite preko spodnjega obrazca.
Vpišite svoj e-naslov, na katerega boste prejeli odgovor na zastavljeno vprašanje